شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

۱۰ مطلب با موضوع «معرفی شرکت» ثبت شده است

مطالعات و اجرای پروژه های راه، حمل و نقل و ترافیک به ویژه:

حمل و نقل غیر موتوری: عابر پیاده و دوچرخه

زمانبندی تقاطع های چراغ دار : بهبود زمان تاخیر در تقاطع ها

حمل و نقل همگانی : داده کاوی در داده های سامانه های هوشمند اتوبوسرانی

اصلاح طرح هندسی و ایمنی

روسازی بتن غلطکی